Healing

Een healing is erop gericht mensen te ondersteunen om op een bewuste, ontspannen en natuurlijke manier in het leven te staan, gecenterd, vanuit hun eigen kracht en inspiratie. Het is een manier om daar individueel in begeleid te worden op een zachte en meer non-verbale manier.

Fysieke ongemakken, emotionele, relationele of professionele problemen komen vaak voort uit pijn in diepere lagen, zoals het gevoel van minderwaardigheid. Healing werkt heel fijn in op deze lagen, zodat we een duw in de rug krijgen en onze omgang met de dagelijkse hindernissen makkelijker wordt.

Wat gebeurt er in een healingsessie?

In een healing stem ik me af op jouw wezen in een gevoelige en open staat van bewustzijn. Je ontvangt healing via zachte handoplegging (Reiki) en stem, waarbij ik me laat leiden door mijn intuïtie.

Reiki betekent ‘universele levensenergie’, die alles doordringt en verbindt. Deze liefdevolle energie stroomt waar ze nodig is.

Als ik healing geef, zing ik voor jou met hart en ziel. De klank weerspiegelt je innerlijk en haar trilling dringt heel diep door in je vezels.

Het geheel wordt ondersteund door de koesterende aarde-energie in de Berkana yurt.

Resultaten

Een healing nodigt je uit om voelend in jezelf aanwezig te zijn. De liefdevolle energiestroom trilt blokkades los en werkt als een balsem voor de ziel. Zo kan wat er zich aandient meer ademen en in beweging komen.

Een healing werkt zuiverend en herbronnend, verdrongen delen van jezelf mogen in het daglicht komen en geïntegreerd worden. Afhankelijk van wat er nodig is, is het effect rustgevend, verzachtend of vitaliserend.

Zo kom je dichter bij je stralende kern, je laat je minder leiden door je reacties op omstandigheden, en ontstaat er ruimte voor nieuwe groei en transformatie.

Creatieve therapie

Deze creatieve dialoog spreekt mensen aan die met behulp van creatieve middelen hun innerlijke groeiproces op gang willen brengen of verder zetten. Woorden alleen zijn soms niet voldoende om bepaalde delen zoals bv. het innerlijke kind of een innerlijke pijn te laten spreken en te helen.

Ik nodig je uit om op ontdekkingstocht te gaan in jezelf en je op een ongedwongen en spontane manier uit te drukken via tekenen, schilderen, natuurmaterialen, beweging en stem. Het gaat er niet om van artistiek te zijn, maar om de liefde die je jezelf geeft door ruimte te maken voor wie jij in wezen bent.

Iedere creatie heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen verhaal. Door je vormgevingen op een open manier tegemoet te treden en te doorvoelen, werken ze als spiegel en kan je hun verborgen boodschap ontdekken. Als je dit verhaal koppelt aan je eigen levensverhaal, dan kan je vanuit nieuwe inzichten keuzes maken om vernieuwend en creatief vorm te geven aan je leven.

Binnen deze sessies werk ik geregeld met voice dialogue, wat het mogelijk maakt om subpersonen of aspecten van jezelf die om aandacht vragen, op een heel gerichte en heldere wijze creatief weer te geven.

We werken in de Berkana yurt, een koesterende ronde ruimte, waarin je je meer verbonden kan voelen met moeder Aarde en haar natuurelementen als bron van inspiratie.

Tips voor een Leven in Verbinding

Is een initiatief van Berkana om je te helpen op een eenvoudige manier verbindingen met het Leven, je naasten, de Aarde en de Spiritwereld wakker te maken, te verlevendigen en te versterken.

Geregeld vind je tussen de berichten op deze website, gratis en voor niks deze tips.

Rond 1 augustus wordt Lughnasadh gevierd. Het is één van de 8 Keltische jaarfeesten, die op ceremoniële wijze onze band met de Aarde, elkaar en de Spirit in al wat leeft willen levend houden.

Lughnasadh of Lammas (Loaf-mass, = brood-mis) staat in het teken van 2 dingen: het Licht dat duidelijk begint af te nemen, en de oogst die voor de deur staat. De God Lugh (licht), het mannelijke principe, offert zich op voor het vrouwelijke ontvankelijke principe, wat zorgt voor de overvloed van de oogst.

Het spoort ons aan ons op onze eigen manier in te zetten voor de gemeenschappelijke oogst, zodat iedereen kan ontvangen, delen in de overvloed.

Dit eenvoudige ritueel kan je hierbij helpen:

Neem een stuk fruit en laat het een kwaliteit of talent van jezelf vertegenwoordigen, zoals je creativiteit, invoelingsvermogen of fysieke kracht. Zoek een plaats waar je het op rituele wijze kan begraven, zeg je naam, de plaats waar je bent en de datum. Benoem de eigenschap die je stuk fruit vertegenwoordigt, en begraaf het in de Aarde met een gebed dat die kwaliteit van je in dienst van het Leven moge worden geaccepteerd. Vanaf nu zal dat aspect van jezelf worden wat het moet zijn om de zaak te dienen waarvoor je hebt gekozen, en zullen zich de juiste gelegenheden aandienen om je talent in te zetten. Het begraven van iets impliceert een wederopstanding, en je gebed zal zorgen voor een wedergeboren versie van je gave aan het Leven.

Geniet ervan!

Het Leven is niet te stoppen

Dit is een korte inspiratietekst over de huidige veranderingen in deze tijd.

Het Leven is niet te stoppen! De dammen die we opgeworpen hebben in de Stroom zijn aan het barsten. Uit angst voor tekort, of voor het water der verandering zelf, hoe dan ook: onnodig zwaar en moeilijk. Op verschillende plaatsen spuit het water er al uit, en sommigen proberen de gaten nog te dichten…

Maar de dam zál breken. En het Leven zál stromen. En de Bron zal niet opdrogen, we zullen gaan zien hoe overvloedig ze wel is. En we zullen leren surfen op de stroom, en ervaren dat alles er al is.

Het is niet meer nodig onze rug te breken op het stutten van de dam.

Zijn er tranen? Laat ze stromen! Verlangens? Open je armen!

En kies! Kies je vaartuig, we komen allemaal uit in de Zee!