Herfstequinox: voed wat je wil koesteren

Mabon is de tijd rond de herfstequinox op 22 september, wanneer het duidelijk wordt dat de herfst echt begonnen is en de zomer definitief voorbij. Het is een evenwichtspunt, dag en nacht zijn even lang, licht en donker in evenwicht.

Bij de planten trekt levenskracht zich terug uit delen als bladeren en stengels, en wordt opgeslagen in de kern: de zaden, de wortels en de stam. De vorm die niet meer dient, wordt terug aan de Aarde gegeven, alleen de essentie blijft over. Zaden krijgen voorrang en worden gevoed en beschermd met vruchtvlees. Dankzij de wortels wordt de levenskracht die gegeven is in de Zomer deel van de basiskracht van de plant.
Ook dieren slaan aan het verzamelen, leggen voorraden aan in en buiten zichzelf. Sommige diersoorten hebben nu hun bronsttijd. De vrouwtjes worden zwanger en dragen dan, net als zaden van planten, de kiem van de volgende generatie in zich door de Winter.
Afwegen wat belangrijk is, essentie in zich opnemen en al de rest achterlaten staan centraal. Astrologisch begint ook de tijd van de Weegschaal.

Ook in ons mensen voltrekt zich de natuurlijke cyclus. Alles wat in de Natuur gebeurt, speelt zich af in ons: ontkieming, groei, bloei, vruchten en zaden vormen, verval, rust. De overgangen van de seizoenen zijn hoogtepunten van instroom van nieuwe energie. Als je je op deze momenten verbindt met de diepere dimensies van de Natuur, bieden ze kansen om de harmonie in jezelf en in je gemeenschap te vergroten. Je kan ze, net als onze Keltische en Germaanse voorouders, bekrachtigen en verwelkomen met seizoensrituelen. –> Meer info over seizoensrituelen

Op het Levenswiel komen we nu onder invloed van de kracht van het Westen. Deze stimuleert ons om af te wegen wat belangrijk is voor ons, dat te voeden en te verinnerlijken, al de rest los te laten en onze innerlijke beperkende grondhoudingen te transformeren tot Kracht.  –> Meer info over het Levenswiel of Medicijnwiel.

Mabon is immers het oogstfeest bij uitstek, waarbij de grote voorraden voor de winter worden geoogst, opgeslagen en gevierd. Granen zouden nu binnen moeten zijn, bramen en groenten worden ingemaakt, druiven tot wijn (vergeestelijking), appelen en zetmeelrijke knollen de bewaarkelder in, bonen gedroogd. Alles wordt zoveel mogelijk bewaard omdat overvloed vanaf nu voor een hele tijd niet meer vanzelf uit de Aarde komt…

De naam Mabon komt van de Keltische legende, een bekend volksverhaal in heel Groot-Brittannië, over Mabon die als baby uit het huis van zijn moeder wordt ontvoerd. De edelmoedige koning Arthur gaat naar hem op zoek en belooft hem terug te vinden, wat hij uiteindelijk ook doet. De ontvoering van het jonge kind staat symbool voor het verdwijnen van de vruchtbaarheid van het land in de herfst, de belofte van de koning om hem terug te brengen voor de belofte van de terugkomst van de vruchtbaarheid na de winter.

Wat kan je doen om je af te stemmen op de energie van de Herfstequinox?

 • Het herfstequinox ritueel uitvoeren waar je binnenkort instructies voor krijgt in de mail…
 • Dingen afmaken die blijven hangen zijn, zodat je ze kunt loslaten
 • Wat rustiger aan beginnen doen en zaken evalueren; wat hebben ze je gebracht en loont het om ermee verder te doen?
 • Wijn maken van druiven, bramen en/of appelen, en het proces van de geest die vrijkomt uit de materie observeren
 • Doen wat nu nodig is om voor jezelf te zorgen, op fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel vlak.
 • Een speciale attentie doen voor speciale mensen, om ze te bedanken
 • Een eenvoudig dankritueeltje voor de Aarde die Haar overvloed met ons deelt

Veel verbinding met Mabon!

Je verbinding met de Natuur en het oorspronkelijke in jezelf bekrachtigen

Ontvang gratis rituelen per mail

Onze Keltische voorouders stonden in nauw contact met het ritme en de Altaren medicijnwiel 015energie van de natuur. Ze voelden aan dat de overgangen en hoogtepunten van de seizoenen krachtige energetische poorten waren. Vol van potentieel om hun verbinding met de Aarde, de Kosmos en de Andere Dimensies van de realiteit te versterken, en zo de vitaliteit en voorspoed van de stam en hun persoonlijke levens. Zij deden dit met passende sjamanistische rituelen. Zo ook kunnen wij meer harmonie in onze levens brengen.

– Deze kantelmomenten zijn ‘Imbolc‘ op 2 februari (Lichtmis), ‘Ostara‘ de lente-equinox op 21 maart, ‘Beltain‘ op 1 mei, ‘Litha‘ de zomerzonnewende op 21 juni, ‘Lughnasadh‘ op 1 augustus, ‘Mabon‘ de herfstequinox op 21 september, ‘Samhain‘ op 1 november (Allerheiligen) en ‘Yule‘ de winterzonnewende op 21 december. –

Voor de Kelten begon de lente niet met Ostara, maar 7 weken eerder, met Imbolc, net als de zomer voor hen startte met Beltain en niet op Litha. De reden hiervoor was precies hun gevoeligheid voor de energetische dimensie van de natuur. Op Imbolc komt namelijk de energiestroom van de lente op gang, lang voor ze zich fysiek begint te manifesteren rond Ostara, de lente-equinox. De voorouders voelden dit.

Deze momenten van dieper contact met de essentie van de natuur in energetische stroomversnelling, zijn kansen voor persoonlijke transformatie. Kansen om meer zoals de Natuur te worden, spontaan en puur groeiend, bloeiend en zaden verspreidend.

Schrijf je hier in om bij elk van deze momenten, 8 x per jaar, een mooi ritueel in je mailbox te ontvangen, om zo deze groeikansen te kunnen benutten!

Healing

Een healing is erop gericht mensen te ondersteunen om op een bewuste, ontspannen en natuurlijke manier in het leven te staan, gecenterd, vanuit hun eigen kracht en inspiratie. Het is een manier om daar individueel in begeleid te worden op een zachte en meer non-verbale manier.

Fysieke ongemakken, emotionele, relationele of professionele problemen komen vaak voort uit pijn in diepere lagen, zoals het gevoel van minderwaardigheid. Healing werkt heel fijn in op deze lagen, zodat we een duw in de rug krijgen en onze omgang met de dagelijkse hindernissen makkelijker wordt.

Wat gebeurt er in een healingsessie?

In een healing stem ik me af op jouw wezen in een gevoelige en open staat van bewustzijn. Je ontvangt healing via zachte handoplegging (Reiki) en stem, waarbij ik me laat leiden door mijn intuïtie.

Reiki betekent ‘universele levensenergie’, die alles doordringt en verbindt. Deze liefdevolle energie stroomt waar ze nodig is.

Als ik healing geef, zing ik voor jou met hart en ziel. De klank weerspiegelt je innerlijk en haar trilling dringt heel diep door in je vezels.

Het geheel wordt ondersteund door de koesterende aarde-energie in de Berkana yurt.

Resultaten

Een healing nodigt je uit om voelend in jezelf aanwezig te zijn. De liefdevolle energiestroom trilt blokkades los en werkt als een balsem voor de ziel. Zo kan wat er zich aandient meer ademen en in beweging komen.

Een healing werkt zuiverend en herbronnend, verdrongen delen van jezelf mogen in het daglicht komen en geïntegreerd worden. Afhankelijk van wat er nodig is, is het effect rustgevend, verzachtend of vitaliserend.

Zo kom je dichter bij je stralende kern, je laat je minder leiden door je reacties op omstandigheden, en ontstaat er ruimte voor nieuwe groei en transformatie.

Creatieve therapie

Deze creatieve dialoog spreekt mensen aan die met behulp van creatieve middelen hun innerlijke groeiproces op gang willen brengen of verder zetten. Woorden alleen zijn soms niet voldoende om bepaalde delen zoals bv. het innerlijke kind of een innerlijke pijn te laten spreken en te helen.

Ik nodig je uit om op ontdekkingstocht te gaan in jezelf en je op een ongedwongen en spontane manier uit te drukken via tekenen, schilderen, natuurmaterialen, beweging en stem. Het gaat er niet om van artistiek te zijn, maar om de liefde die je jezelf geeft door ruimte te maken voor wie jij in wezen bent.

Iedere creatie heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen verhaal. Door je vormgevingen op een open manier tegemoet te treden en te doorvoelen, werken ze als spiegel en kan je hun verborgen boodschap ontdekken. Als je dit verhaal koppelt aan je eigen levensverhaal, dan kan je vanuit nieuwe inzichten keuzes maken om vernieuwend en creatief vorm te geven aan je leven.

Binnen deze sessies werk ik geregeld met voice dialogue, wat het mogelijk maakt om subpersonen of aspecten van jezelf die om aandacht vragen, op een heel gerichte en heldere wijze creatief weer te geven.

We werken in de Berkana yurt, een koesterende ronde ruimte, waarin je je meer verbonden kan voelen met moeder Aarde en haar natuurelementen als bron van inspiratie.

Samhain: heel je duisternis

Samhain is de tijd rond 1 november, waarin we herinnerd worden aan het donkere, het sterven en Zij Die Ons Voorgegaan Zijn. Vrouwe Vergankelijkheid toont zich in haar volle glorie in de natuur. Voor onze Keltische voorouders was dit het einde van het jaar en het begin van een nieuw. Waarom vierden zij zo vroeg Nieuwjaar? Dit wordt duidelijk als we weten dat zij veel meer afgestemd waren op de energetische, subtiele dimensies. De energetische component van het terugkomende zonlicht/leven (= nieuw jaar) is veel vroeger aanwezig dan het fysiek waarneembare licht. De subtiele dimensies zijn ook meer toegankelijk op dit moment, de ‘sluiers tussen de werelden’ zijn dunner.

Contact maken met de voorouders en wezens aan de andere kant gaat nu heel makkelijk voor zij die gevoelig zijn. Omdat het leven stilvalt, is het tijdsbewustzijn ook minder. Daarom waren 31 oktober, 1 en 2 november voor de Kelten 3 dagen buiten de tijd, waarin ze onophoudelijk feestten, een beetje hun verstand verloren en het contact met de andere dimensies overheerste.

Ook voor ons is dit nu een goede tijd om stil te staan bij onze geliefden aan de andere kant, maar ook bij wat dood of stervende is in ons en bij onze schaduwkanten. Het donkere in onszelf is datgene in ons wat we nog niet graag zien en dus niet geïntegreerd is.

Het volgende ritueel kan je helpen om het contact met je duisternis en dus de integratie ervan een beetje dichterbij te brengen:

 • Maak een mooi altaartje, met een kaars voor Licht in de duisternis, bloemen om je schaduw te tonen dat hij welkom is, en een kom(metje) dat half gevuld is met een zacht materiaal zoals stro, wol of een doekje. Je kan er uiteraard ook andere krachtvoorwerpen of kristallen bijzetten.
 • Hou een vooraf gekozen symbool voor een minder graag geziene kant van jezelf, dat past in je schaal, bij de hand.
 • Maak je kenbaar aan de spirituele dimensie door haar aan te spreken, je naam te zeggen en je bedoeling: iets ongeliefds in jezelf verwelkomen.
 • Visualiseer een cirkel van zuiver licht, die zorgt ervoor dat je levensbevorderende krachten aantrekt. Verwelkom daarin een kring van je voorouders en gidsen.
 • Loof hen voor alle kwaliteiten die je van hen kent.
 • Leg hen uit dat je klaar en bereid bent om iets wat je niet leuk vindt aan jezelf, of iets dat moeilijk voelt, te verwelkomen en de kracht en de positieve kwaliteit daarvan te zien. Leg hetzelfde uit aan deze schaduwkant zelf, spreek tot het voorwerp.
 • Leg het symbool dan in de schaal, alsof je je babytje te slapen legt, met alle Liefde en Vergeving die je kunt opbrengen.
 • Vraag je kring van Voorouders om je hierbij te helpen en hun zegen te geven. Zing, trommel of ratel wat, maak wat andere muziek of zet een mooi cd’tje op voor je schaduw en je voorouders, en laat het ondertussen inwerken.
 • Dank je voorouders en gidsen, loof hen voor alle kwaliteiten die je nu van hun kent en sluit het ritueel af.
 • Kom de volgende dagen nog af en toe terug bij je altaar om wat aandacht te geven aan de schaduwkant in het kommetje. Deze begint zich nu langzaam te integreren.

In de Weegschaal

22 september. We zijn net het punt van evenwicht gepasseerd, waar dag en nacht, expressie en inkeer in de Natuur even groot zijn. Het is daarbij Herfst geworden en zo zijn we de energie van het Westen binnengegaan. De oogst is binnen, het kaf wordt van het koren gescheiden, de bladeren vallen maar de bomen blijven staan.

Het is een goed moment om te kijken wat in ons leven de oogst van het jaar is. Zijn we tevreden? Of willen we het anders? Wat is goed om bij te houden dat ons zal voeden tijdens de winter? Wat kunnen we beter voortaan achterwege laten? Moet er spanning ontladen worden?

Het is een goed moment om dankbaar te zijn: we gaan niet verhongeren deze winter, hebben warme kleren en een dak boven ons hoofd, dierbaren om ons heen.

Een oud gebruik, dat je zelf kan toepassen, is het hangen van een symbool van de overvloed van de oogst in je huis. Doe dit met de rituele intentie je huis en gezin te zegenen met blijvende gezondheid en voorspoed, de hele winter door. Vaak was dit een eenvoudig poppetje gemaakt van stro of gedroogde kruiden, maar het kan ook een ander symbool zijn. Zelf iets maken heeft het voordeel dat je er je eigen energie insteekt, wat het krachtiger maakt.

Moge de zaden van je oogst je voeden en moge de beste zaden gezegend en bewaard worden tot de Lente, om nieuw Leven te laten ontkiemen!

Tips voor een Leven in Verbinding

Is een initiatief van Berkana om je te helpen op een eenvoudige manier verbindingen met het Leven, je naasten, de Aarde en de Spiritwereld wakker te maken, te verlevendigen en te versterken.

Geregeld vind je tussen de berichten op deze website, gratis en voor niks deze tips.

Rond 1 augustus wordt Lughnasadh gevierd. Het is één van de 8 Keltische jaarfeesten, die op ceremoniële wijze onze band met de Aarde, elkaar en de Spirit in al wat leeft willen levend houden.

Lughnasadh of Lammas (Loaf-mass, = brood-mis) staat in het teken van 2 dingen: het Licht dat duidelijk begint af te nemen, en de oogst die voor de deur staat. De God Lugh (licht), het mannelijke principe, offert zich op voor het vrouwelijke ontvankelijke principe, wat zorgt voor de overvloed van de oogst.

Het spoort ons aan ons op onze eigen manier in te zetten voor de gemeenschappelijke oogst, zodat iedereen kan ontvangen, delen in de overvloed.

Dit eenvoudige ritueel kan je hierbij helpen:

Neem een stuk fruit en laat het een kwaliteit of talent van jezelf vertegenwoordigen, zoals je creativiteit, invoelingsvermogen of fysieke kracht. Zoek een plaats waar je het op rituele wijze kan begraven, zeg je naam, de plaats waar je bent en de datum. Benoem de eigenschap die je stuk fruit vertegenwoordigt, en begraaf het in de Aarde met een gebed dat die kwaliteit van je in dienst van het Leven moge worden geaccepteerd. Vanaf nu zal dat aspect van jezelf worden wat het moet zijn om de zaak te dienen waarvoor je hebt gekozen, en zullen zich de juiste gelegenheden aandienen om je talent in te zetten. Het begraven van iets impliceert een wederopstanding, en je gebed zal zorgen voor een wedergeboren versie van je gave aan het Leven.

Geniet ervan!

Het Leven is niet te stoppen

Dit is een korte inspiratietekst over de huidige veranderingen in deze tijd.

Het Leven is niet te stoppen! De dammen die we opgeworpen hebben in de Stroom zijn aan het barsten. Uit angst voor tekort, of voor het water der verandering zelf, hoe dan ook: onnodig zwaar en moeilijk. Op verschillende plaatsen spuit het water er al uit, en sommigen proberen de gaten nog te dichten…

Maar de dam zál breken. En het Leven zál stromen. En de Bron zal niet opdrogen, we zullen gaan zien hoe overvloedig ze wel is. En we zullen leren surfen op de stroom, en ervaren dat alles er al is.

Het is niet meer nodig onze rug te breken op het stutten van de dam.

Zijn er tranen? Laat ze stromen! Verlangens? Open je armen!

En kies! Kies je vaartuig, we komen allemaal uit in de Zee!

 • Subscribe