Spirit van Schaap: Volg de Lokroep naar Buiten

Al duizenden jaren lang wordt al wie zich verbindt met Schaap geroepen omWP_20150218_003 steeds weer nieuw terrein te verkennen en de platgetreden paden te verlaten. Ook wie geboren is onder het sterrenbeeld Ram, voelt die drang om het nieuwe te zoeken en gewoon te DOEN. Ook al houden we de kudde graag dicht bij, Schaap maakt de weg open en de moedigen volgen!

Ja, Schaap staat bekend als een braaf kuddedier, maar als we nader gaan kijken naar hoe Ze zich gedraagt en wat ze teweegbrengt bij mensen, zien we heel andere kwaliteiten naar boven komen…

Vanaf het moment dat mensen Schapen en andere gedomesticeerde dieren begonnen te hoeden, begonnen ze veel sterker invloed uit te oefenen op hun omgeving. Schapen eten niet alleen gras en kruidachtige gewassen kort, ze vreten ook (scheuten van) struikgewas weg en trekken schors van jonge bomen waardoor deze sterven, en hierdoor wordt het bezochte terrein steeds meer open. Meer grasland, met een andere, en vaak grotere, biodiversiteit kon ontstaan. De mens kon steeds nieuwe gebieden ontdekken, maar ook bewerken voor landbouw. Schaap creëert dus overzicht en nieuwe mogelijkheden.

schaapsherderEénmaal sedentaire gemeenschappen zich dan begonnen te vormen, werden de schaaphoeders degenen die zich steeds weer buiten de veilige, bekende omgeving van het dorp moesten wagen. Het waren vaak de mensen waarmee de gemeenschap geen blijf wist, op vele vlakken degenen die mentale, spirituele en fysieke grenzen in vraag stelden en verlegden.

Zo verlokt de energie van Schaap ons om hetzelfde te doen: naar buiten te komen om schapenhet nieuwe op te zoeken, springen in het duister. Schaap kondigt ook vaak de Lente aan: met het Keltische feest Imbolc begin februari worden de eerste lammetjes geboren… Ook wie geboren is met de Zon in het sterrenbeeld Ram, ook in de Lente maar dan maart-april, draagt deze kwaliteit van ‘doorstoten naar het nieuwe’.

Schaap manifesteert duidelijk de Oostkracht op het Levenswiel, meer specifiek het doorbreken van Noord naar Oost, zoals het aanbreken van de dag. Het nieuwe aangaan, grenzen verleggen, mogelijkheden verkennen, van binnen naar buiten gaan, overzicht creëren. –> Meer over het Levenswiel 

Wie behoefte heeft om zijn wereld en zijn blik open te trekken, kan zich verbinden met de spirit van Schaap. Je kunt ze ter hulp roepen in een sjamanistisch ritueel rond dit thema en vragen om jouw wereld open te trekken en je te helpen de drempel over te gaan. Een mooie manier om je af te stemmen is het bezingen van Haar kwaliteiten in een gedicht of in een lied, dat je rechtstreeks naar Haar richt.

Wil je leren effectief met zulke rituelen te werken? Dan is de training Het Levenswiel als Medicijn iets voor jou! –> Meer info 

Wil je op een eenvoudige manier de helende nabijheid van de spirit van Schaap ervaren? Kom dan naar de Sjamanistische Klankhealingceremonie met Reiki en de spirit van Schaap op 28/3/2015! –> Meer info

 

Veel grensverleggend plezier en verbinding met Schaap!

 

Spirit van Wolf: Schaduw, je Innerlijke Gids volgen

Wij Mensen kennen Wolf al heel lang. Uit het bondgenootschap dat we Wolfaangegaan zijn, is onze trouwste vriend Hond voortgekomen, minstens 31.000 jaar geleden. Wolf heeft naast een grote kracht ook een grote gevoeligheid, maar zoals onze naasten vaak doen, herinnert Hij ons ook aan onze Schaduw. Hij helpt ons, door deze in onszelf te aanvaarden, ons innerlijk Leiderschap te omarmen…

Wolven leven in een hoogontwikkelde sociale structuur. De minste lichaamsbeweging is een signaal dat o.a. de rangorde bevestigt. Wolven zijn ook geprogrammeerd om beweging waar te nemen: ze zijn heel gevoelig voor veranderingen in hun omgeving en ze hebben een hoog gehalte aan staafjes in hun ogen die beweging waarnemen.

Volgens Chippewa-medicijnman Sun Bear komt de energie van Wolf overeen met het Noordoosten op het Medicijnwiel en de tijd van het sterrenbeeld Vissen (21 februari – 21 maart): gevoeligheid en groepsgeest. Wolfmensen voorvoelen dingen, dingen die groeiende zijn maar enkel zichtbaar voor zij die gevoelig zijn voor de energie ervan, die zich aankondigt voor de manifestatie. Zo ook is dit de tijd waarin het leven onzichtbaar, maar voelbaar wakker wordt en groeit.

wolf in schaapsklerenWolfs nobele werk van het weerspiegelen van onze Schaduwkant heeft Hem helaas een slechte naam opgeleverd. In vroeger tijden werd de Kracht van Wolf zowel gevreesd als geëerd; de meest woeste Viking-strijders, de ‘berserkers’, vochten met de kracht van beren en wolven en Wolf was een veel voorkomend clan-totemdier. De kwalijke verhalen over aanvallen van Wolven op mensen, die altijd meer fictie dan feit waren, de legendes over weerwolven en de vele sprookjes met de ‘Grote Boze Wolf’, weerspiegelen hoe Wolf vaak diende als scherm voor onze eigen duistere projecties. Door de angst voor onze eigen kracht moest Wolf het vaak vergelden…

Niet voor niets heeft dit gevoelige dier een sterke connectie met de Maan, het hemellichaam dat onze gevoelskant en intuïtie versterkt, en was de drang om Weerwolf te worden het sterkst met Volle Maan. Het huilen van Wolf wordt wel gezien als een sociaal gegeven, maar heeft duidelijk een harmoniserend effect dat de trilling van de Maan op Aarde verankert. Wolven zijn klankhealers.

Wolf kan je leren je schaduw onder ogen te zien en door de kracht ervan te integreren je innerlijk leiderschap te belichamen. Hij kan je gevoeligheid vergroten voor de signalen van je intuïtie en je leren trouw te blijven aan je innerlijke gids.

Naar mijn gevoel kan je Wolf eren door te supporteren voor Zijn terugkomst naar onze streken en je voor te stellen hoe Hij hier terug door onze bossen loopt en het natuurlijke evenwicht herstelt. Roofdieren staan aan de top van de voedselketen en zijn hier erg belangrijk voor, en Wolf is van nature het voornaamste grote roofdier in onze streken. Als ons vee wordt opgegeten, is dat niet de schuld van de Wolf, maar de onze, omdat wij onze dieren opsluiten in omheiningen waaruit ze niet kunnen ontsnappen. Als ze dat wel zouden kunnen, zou de kans dat ze gepakt worden door dat beetje Wolven dat hier kan leven in onze verstedelijkte wereld, zeer klein zijn. Het vestigt meteen de aandacht op het thema landschapsherstel. De Wolf begint nog maar terug te komen (ja, je leest het goed) en Hij stimuleert ons nu al om onze verantwoordelijkheid als co-hoeders van de Natuur op te nemen

Veel verdieping en zelfontdekking met Wolf!

Spirit van Uil: vanuit Stilte, Licht in duister Zien

In de Winter, de Tijd van de Noordkracht, wordt alles stil en worden we uil3uitgedaagd om zelfs in donkere tijden Licht te zien waar er geen lijkt te zijn. Uil belichaamt deze kwaliteiten. Vaak geassocieerd met het verborgene (een Uil die stilzit in een boom is ook overdag zeer moeilijk te zien), het occulte en wijsheid,  leert Zij ons om het kleinste sprankeltje Licht te vinden, te zien wat anderen niet zien en er ons voordeel mee te doen…

Uilenkracht

Uil is stil. Ze heeft een dons op Haar veren die maakt dat je Haar niet hoort als ze vliegt. Ze kan zich ook zo goed stilhouden dat geen geluid Haar ontgaat. Uil is leeg. Het grootste deel van het hoofd dat we zien bestaat uit grote oorholtes en lucht tussen de veren. Haar botten zijn heel licht en toch sterk. De associatie met Wijsheid zien we in het beeld dat op de schouder van Athene, de Griekse godin van Wijsheid, een Uil zat. Stilte, leegte, kracht in lichtheid, leven in duisternis, wijsheid, duidelijk allemaal kwaliteiten van de kracht van het Noorden.

Waar Uil in voorchristelijke tijden voornamelijk een goede naam had, werd dit later, door Haar associaties met heidense magie, o.i.v. de Kerk meer omgebogen naar negatief. Uil zou dom zijn (uilskuiken!) en de dood met zich meebrengen. Terwijl Uil de dood, maar ook geboorte, slechts voorziet en bekendmaakt. Uil is dus een wachter op de drempel tussen deze en de Andere Wereld.

Noordkracht is de basis van waaruit Uil leeft. Noordkracht schept gelegenheid voor Oostkracht, die ook sterk aanwezig is in Uil. Ze heeft een uitzonderlijk waarnemingsvermogen: hoort als de beste en heeft een zeer scherp zicht, waardoor Ze zeer goed Haar prooi (vooral muizen) kan localiseren, zelfs onder de grond en onder een sneeuwtapijt. Hierdoor is Ze zeer efficiënt en is Haar slaagpercentage in de jacht zo hoog: tot rond de 80 %! Uil kan vooral goed recht en ver vooruit kijken; en opzij en zelfs achteruit doordat Ze Haar hoofd wel 270° kan draaien. Dit waarnemingsvermogen, deze focus en zin voor efficiëntie zijn helemaal Oost-kwaliteiten.

Meer info over het werken met de krachten van de windrichtingen vind je hier.

Werken met Uil

uil4Je kunt de spirit van Uil uitnodigen om je te helpen rust te vinden, als je graag een helder zicht op iets krijgt waar het helemaal verborgen of ‘duister’ lijkt, om ver vooruit te kijken, (helderziendheid), iets op te sporen wat onvindbaar lijkt, je eigen efficiëntie aan te scherpen en vooral: om vanuit een helende neutraliteit naar oude, moeilijke, duistere zaken in jezelf te kijken (Uil kan immers ook heel goed achterom – in het verleden – kijken met Haar draaiende hoofd).

Om de spirit van Uil aan te trekken kan je er een plekje voor maken in je huis, met afbeelding, veren,… er geregeld tegen praten en andere manieren vinden om Haar te eren.

Om Uil te eren is het goed van Muis te eren: deze voornaamste prooi van Uil neemt in aantallen af omdat wij ons graan niet meer her en der in kleine schuren opslaan. Zulke schuren waren ook goede woonplaatsen voor sommige Uilen. Je kunt ook natuurbeschermingsorganisaties toestaan om speciale nestkasten voor bv. Steenuilen in je tuin te plaatsen. En uiteraard beperkt onze schrale oppervlakte aan bossen de leefmogelijkheden van o.a. Bosuilen en Ransuilen.

Minder leuk om te horen is ook dat Katten de ergste vijand zijn van jonge Steenuiltjes… Het is een goede zaak om bewuster met huisdieren (en hun aantallen) om te gaan, en ook om niet teveel ongesteriliseerde Katten te laten rondlopen. Ook landbouwgiffen zijn een slechte zaak voor Uilen: weer een reden om meer te kiezen voor biologische voeding.

Een wandeling in het bos tijdens de schemering of nacht is een goede manier om je uilenkracht aan te scherpen, je zintuigen te openen voor het normaal ongeziene.

Op 19 januari werken we met Uil in de klankheling.

–> Inschrijven voor de klankheling met Uil!

Veel verbinding, focus en bewustzijn met Uil!

Trefwoorden: krachtdieren sjamanisme Uil

  • Subscribe