Essentials van Sjamanisme – 3: de Gemeenschap

Dit is waar het allemaal om draait, waar de vorige 2 essentials toe dienen en van waaruit de nood aan communicatie en bewustzijnsverruiming ontstond… De Gemeenschap, dat waarin harmonie concreet kan ervaren worden en daarom evenwicht dient gehandhaafd te worden. De Gemeenschap van mensen onderling, de Gemeenschap tussen mensen en alle andere Wezens in de omgeving waarin ze leven. Alles wat een individu hierin doet, beïnvloedt het Geheel, en als het Geheel verandert, verander jij mee.

Vanuit sjamanistisch perspectief hebben individuele gaven en acties, en zelfs de input vanuit de spiritwereld alleen zin als ze de Gemeenschap voeden, verbinden, optillen. Ieders overleven hangt er immers vanaf. Daarom wordt er in traditionele nomadische jager-verzamelaarsgemeenschappen zoveel belang gehecht aan het verzorgen en eren van de onderlinge verbindingen in rituelen zoals de Zweethutceremonie. Daarom is er zo’n grote sociale controle. En tegelijk wordt er daarom juist aan jongeren zoveel ruimte gegeven aan het ontdekken van hun talenten: ze voeden iedereen.

Als iemand ziek wordt, is vaak de hele familie of de hele stam aanwezig als destammandala sjamaan zijn werk doet. Ter ondersteuning, om de verandering (genezing) te bestendigen door ervan getuige te zijn, maar ook vanuit het besef dat alle delen (leden) van het geheel mee verantwoordelijk zijn en dat verandering dus bij iedereen dient plaats te vinden. De rol van de sjamaan is om vanuit de dimensie van Spirit, ‘vogelperspectief’, het overzicht te houden en te zien in welke leden en in welke verbindingen de energie in feite blokkeert. Aangezien alles verbonden is, kan het immers zo zijn dat de kern van een probleem zich heel ergens anders bevindt dan je op het eerste zicht zou verwachten. Misschien heeft het onevenwichtige gedrag van een familielid de energie verstoord en was dit de druppel zodat een al verzwakt persoon is ziek geworden. Of misschien blijven de bizons weg omdat iemand onrespectvol een half opgegeten stuk bizonvlees achteloos voor de honden gooide.

Een regelmatig uitgevoerde dans, of een andere ceremonie voor de bizons kan dit dan helpen voorkomen of herstellen. Door deze dieren, dit ‘deel van het Geheel’, te eren, krijgt hun Ziel, hun energie terug meer een plaats onder de mensen, en de fysieke dieren zullen dan makkelijker volgen. De Ziel van elk deel van het Geheel, de Gemeenschap, dient op tijd en stond geëerd, verwelkomd, gedankt te worden zodat Zij (en Haar fysieke expressie: dieren, planten, mensen, regen,…) graag in de buurt blijft en zo de harmonie mee blijft handhaven.

vision qVoor jongeren is het belangrijk dat zij hun gaven, hun plaats in het Geheel, leren ontdekken en gebruiken. Dus ook de ‘vision quest‘, de zoektocht naar een visioen in een meerdaagse afzondering of ander overgangsritueel, waar de eigen kracht en hulpgeesten ontdekt kunnen worden, lijkt voor ons een heel persoonlijk gebeuren maar staat ten dienste van de Gemeenschap.

Vanuit sjamanistisch perspectief is geluk dus niet iets persoonlijks, maar eerder iets dat alleen maar gedeeld kan worden. In de breedst mogelijke zin. Het is vooral omdat wij niet meer rechtstreeks in contact staan met de andere wezens in onze omgeving, met ons voedsel, ons water, de grond, dat we niet ten volle doorhebben dat we onszelf in de voet schieten als we de zeeën vervuilen en biodiverse bossen vervangen door honderden hectaren monoculturen van tarwe. Het is aan jou om te ontdekken, of je nu jong of oud bent, hoe jij met jouw eigenheid de Cirkel kan voeden, mee heel kan maken. Want de cirkel is alleen heel als Jij heel bent, en Jij kan alleen heel zijn als je mee zorgt dat de Cirkel heel is.

Geef jij jezelf af en toe de nodige tijd en ruimte om bij jezelf te komen, terug je kern teOLYMPUS DIGITAL CAMERA voelen en de Kracht die jij brengt terug te herinneren? Een mooie gelegenheid hiertoe is onze zweethutceremonie, een eeuwenoude beproefde manier om tegelijk Gemeenschap en jouw Eigenheid te ervaren, geluk te delen en te ontvangen.

Laat ons leren van de oorspronkelijke volkeren hoe we zowel Gemeenschap als Individualiteit terug nieuw leven kunnen inblazen, de Delen terug tot een Cirkel kunnen smeden en door de Cirkel de Delen terug kunnen laten stralen.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Subscribe