Het Levenswiel of Medicijnwiel

In de natuur zijn er 4 fundamentele krachten, die in elke levensvorm en in elk systeem op een gelijkaardige manier werken. Het zijn de krachten van de windrichtingen. In een gezond systeem volgen ze elkaar op in fasen, in principe in een vaste volgorde. Het medicijnwiel is een weergave van deze krachten, hun onderlinge verhouding en hun cycli in de natuur en in het menselijk leven.

Als een levenswiel of medicijnwiel gelegd wordt, vaak met stenen, bestaat het minstens uit 4 markeringen voor de windrichtingen, in cirkelvorm geplaatst rond een middelpunt. Eventueel worden de rand van de cirkel en de paden tussen de richtingen gemarkeerd met (een bepaald aantal) extra stenen. De cirkelvorm geeft weer hoe alles geleidelijk, organisch verloopt, hoe de ene kracht in de andere overvloeit. Het kruis geeft aan hoe ook de tegenoverstaande richtingen (lees: polaire energieën) met elkaar interageren en in evenwicht dienen te zijn.

Op 1 juli 2012 legden we met een mooie groep mensen een vast medicijnwiel op onze plek. Het is sindsdien een bezielende, ankerende aanwezigheid in ons leven.

Het medicijnwiel zoals wij het kennen, vindt zijn oorsprong in de inheemse culturen van Noord-Amerika. Elke traditie legt verschillende accenten in de kwaliteiten die men aan elke richting toekent en in de kleuren, elementen en krachtdieren die men ermee verbindt. In deze tradities, of wat er nog van overblijft, zijn diepe lagen van de wijsheid van het medicijnwiel bewaard gebleven. Deze kennis is echter ontstaan door generatie op generatie, levenscycli in de natuur te observeren, én is cultureel gekleurd omdat ze gevormd is in een bepaalde context. Elk medicijnwiel is dus anders, dit verschilt zelfs van persoon tot persoon.

De meest authentieke manier voor ons om de krachten en de cycli te leren kennen is dus door eigen ervaring, door hun werking en onderlinge verhouding op te merken in de natuur en in te voelen in ons eigen leven. Dit is een diepgaande ontdekkingstocht, die steeds meer waarheden blootlegt en steeds meer vruchten afwerpt.

Tevens kunnen we in rituelen, in een veranderde bewustzijnstoestand en door middel van gebed, persoonlijk contact maken met deze energieën en ze vergroten in onszelf voor ondersteuning, inzicht en heling in ons leven.

We kunnen ons leven zo tot een samenwerking met de wezenlijke Natuurlijke Krachten maken.

Voeg toe aan je favorieten: permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Subscribe